Legislacja

Działalność naukowa

6 lipca 2012

299611da60b38d806539840d4342382bb3006bb0d40ceda01ca7e7317481072346a486735d2fbcac

0ffaec13d55d26b4a552fc178ffff98a7257ac822d33c0e562cbead104c7ef3178d8b2f86324fa5187c8148c9cdaa19ef23f7b32e44fb794a8ff2f45999ff65b7bce33739aec4962cad6df2360a836b7654eb30b534530a7754d4a2fcef3143d9d1495297cf0ddc20505f0ce82c08dc5dec9dec6522afb4601ed15df727e7c0d79e3e7a581c90ecb0fbf75e96c0b8c106d2b2ef460593a4139734d1b972c4444

8cd1f97841829722b7463f086f4222ae1e23c39ada0bf60f43693ce4a8b8ecef63d58d07668c9958

(Fot.: PD@N 434-37-38its oraz 39-48jm)

Uwzględniając zagrożenia wynikające z dynamicznego rozwoju motoryzacji i kierując się priorytetami określanymi przez Wspólnotę Europejską w zakresie minimalizacji tych zagrożeń, Instytut Transportu Samochodowego realizuje szereg projektów i inicjatyw naukowo-badawczych celowych i zamawianych w ramach Funduszy Strukturalnych oraz Programów Ramowych Unii Europejskiej. Prowadzonym pracom przyświeca podstawowy cel, którym jest poprawa bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego oraz ochrona środowiska. Pracownicy naukowo-badawczy i techniczni aktywnie uczestniczą w pracach i projektach międzynarodowych i krajowych, w tym w pracach na rzecz Ministerstwa Infrastruktury i innych podmiotów administracji publicznej. ITS uczestniczy także w projektach specjalnych oraz w projektach własnych-grantach. Aktywność pracowników ITS skutkuje także licznymi publikacjami w wielu wydawnictwach krajowych i zagranicznych dotyczących tematyki motoryzacyjnej.