Legislacja

E-myto także od osobowych? Tymczasem analizy

19 marca 2013

W dzienniku “Puls Biznesu” news dnia - informacja, iż kierowcy aut osobowych będą płacić za przejazd autostradą elektronicznie, a nie w bramkach. Taki plan ma Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Na razie drogowa dyrekcja chce wprowadzić powszechne e-myto tylko na wybranych odcinkach - zapowiada “Puls Biznesu". Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zareagowała natychmiast - prostują - odpłatność nie dla wszystkich.

GDDKiA: Odpłatność nie dla wszystkich

Analizy, a nie decyzje - to najkrótsza odpowiedź GDDKiA na artykuł opublikowany we wtorkowym (19.03) Pulsie Biznesu pt. “Wszyscy kierowcy zapłacą e-myto” w sprawie zmiany sposobów poboru opłat na autostradach.

GDDKiA, podobnie jak inni zarządcy drogowi, przeprowadza cykliczne analizy kosztów i korzyści oraz bada natężenie ruchu na zarządzanych przez siebie drogach, jak również sprawdza możliwości ewentualnych zmian w systemie, w szczególności przejście z tradycyjnego, manualnego na bardziej nowoczesny, uwzględniające postęp technologiczny i cywilizacyjny. Jest to normalne postępowanie zarządcy jak również inwestora systemu, reprezentującego Skarb Państwa, który nie wiąże się z natychmiastowymi zmianami, a jedynie propozycjami zmian. W związku z tym nieuprawniona jest teza wysnuta przez autora artykułu w Pulsie Biznesu, jako by GDDKiA zdecydowała o objęciu systemem viaTOLL wszystkich pojazdów na wszystkich drogach. Nieprawdą jest również to, że zapadły decyzje dotyczące jakichkolwiek zmian odpłatności na obwodnicy Gliwic (węzeł Kleszczów-węzeł Sośnica w ciągu A4) - która od 1.06.2012r jest bezpłatna dla pojazdów osobowych poruszających się w ruchu lokalnym, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 30 maja 2012 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie autostrad płatnych.

Nieprawdą jest również to, że zapadły decyzje dotyczące jakichkolwiek zmian odpłatności odcinków autostrad A1 Maciejów-Sośnica, A1 Gorzyczki-Granica RP, A2 Pruszków-Konotopa, A4 Sośnica-Murckowska, A4 Balice I-Bieżanów czy A4 Rzeszów Zachów-Rzeszów Wschód.

Co zatem jest prawdą? Elektroniczny system poboru opłat viaTOLL został wprowadzony w lipcu 2011 roku jako obowiązujący dla pojazdów o dmc powyżej 3,5 tony na drogach wskazanych w rozporządzeniu (http://www.viatoll.pl/pl/pojazdy-ciezkie/lista-odcinkow-platnych). Pojazdy osobowe o masie dmc poniżej 3,5 tony są zobowiązane do ponoszenia opłat na niektórych odcinkach autostrad (http://www.viatoll.pl/pl/pojazdy-lekkie-system-manualny/mapa?showall=1) - mogą tej opłaty dokonywać albo w sposób manualny (zakup biletów) albo w sposób elektroniczny za pomocą urządzenia viaAUTO. Wybór formy płatności należy do użytkownika auta. Drogi, na których obowiązuje obowiązek ponoszenia opłat za przejazd od pojazdów powyżej 3,5 t są wymienione w rozporządzeniu http://www.viatoll.pl/images/stories/rozporzadzenie.pdf). Ogólnopolska sieć dróg płatnych viaTOLL powiększa się cyklicznie o nowe drogi – w tym roku planowane są dwa kolejne rozszerzenia. Obecnie nie ma żadnej decyzji w sprawie zmiany sposobów poboru opłat na drogach, tym samym zmiany systemu, dla pojazdów osobowych,  ale oczywiste jest, że w przyszłości obecne rozwiązania będą zastępowane nowoczesnymi. Zanim to jednak nastąpi musi być poprzedzone zmianą prawa, podejścia do sposobów płatności, zapewnienia skutecznej kontroli oraz umożliwienia prawidłowego wnoszenia płatności użytkownikom okazjonalnym.