Legislacja

E-usługa sprawdzenia osk ma podnieść jakość szkolenia

10 lipca 2015

Na swoim 96 posiedzeniu, w trzecim czytaniu Sejm przyjął nowelę ustawy - Prawo o ruchu drogowym, która dopuszcza możliwość sprawdzenia online informacji o punktach karnych czy badaniach technicznych pojazdów. Za ustawą głosowało 244 posłów, przeciw było 190, wstrzymało się sześciu. Do ustawy zgłoszono 23 poprawki, większość z nich zostało odrzuconych. W pierwszej kolejności głosowano też nad wnioskiem o odrzucenie całości ustawy - przeciw było jednak 239 posłów. Wśród odrzuconych poprawek znalazła się m.in. ta skreślająca zapisy umożliwiające udostępnianie danych zawartych w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Centralnej Ewidencji Kierowców, zakładom ubezpieczeń. Wiceminister SW Przemysław Kuna zapewniał jednak, że dostęp zakładów do danych będzie określany poprzez rozporządzenie, po konsultacji z GIODO. Nowe przepisy mają pozwolić na udoskonalenie danych gromadzonych w Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP), Centralnej Ewidencji Kierowców (CEK) oraz na uruchomienie nowych e-usług ("Sprawdź moje uprawnienia" oraz "Sprawdź informację o punktach karnych", czyli dostęp online dla kierowców do własnych danych. Kierowca będzie mógł w ten sposób sprawdzić np., ile ma już punktów karnych i jakie popełnił naruszenia). Usługa "Mój pojazd" pozwoli właścicielom na dostęp online do danych i informacji o własnym pojeździe.

Kolejną usługą dostępną elektronicznie będzie "Udostępnij dane pracodawcy". Przedsiębiorcy będą mogli tą drogą weryfikować uprawnienia kierowców, tak by uniknąć sytuacji, w której udostępnią służbowe samochody pracownikom nieposiadającym ważnych uprawnień. Uruchomiona ma być też e-usługa "Sprawdzenie szkoły jazdy", pozwalająca na ocenę jakości kształcenia szkół jazdy przez przyszłych kursantów na podstawie dostępnych danych statystycznych. Według MSW zwiększy to konkurencję między szkołami i przyczyni się do wzrostu jakości świadczonych usług.

Planowane jest również utworzenie usług powiadamiania kierowców oraz właścicieli pojazdów o ważnych terminach związanych z pojazdami lub prawami jazdy. Ustawę przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu.