Legislacja

Eco Taxe we Francji

20 maja 2013

Z dniem 1 października 2013 we Francji planowane jest wprowadzenie nowego rozwiązania poboru opłat drogowych, który miałby dotyczyć zarówno dróg krajowych jak i lokalnych. Opłata drogowa będzie dotyczyła wszystkich pojazdów o łącznej dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony. Więc nie będzie już możliwości poruszania się po Francji bez ponoszenia opłat. Projekt ten tzw. Eco Taxe, powstał z inicjatywy Ministerstwa Ekologii, Gospodarki Rozwoju Regionalnego oraz Transportu i Budownictwa, ma on na celu wniesienie dodatkowych środków do budżetu Francuskiej Agencji Finansowania Infrastruktury Transportowej oraz budżetów władz lokalnych i regionalnych. Środki z tych wpływów mają zostać przekazane na rozwój sfery ochrony środowiska, rozwój infrastruktury oraz mają promować zrównoważony rozwój gospodarczy. Podniesienie wydatków związanych z przejazdem przez Francję ma wzrosnąć od 5 do 15%. Stawka ta będzie wynosiła 0,125 euro w zależności od osi pojazdu, klasy Euro i tonażu. Projekt ten ma zostać wdrożony w październiku i od razu ma obejmować obszar całej Francji. Zredukowana stawka będzie obowiązywała w trzech regionach Francji, w Akwitanii i w regionie Midi - Pyrenees stawka ma być niższa o 25%, natomiast w Bretanii o 40%. Zwolnione z opłat będą pojazdy uprzywilejowane (policja, straż pożarna oraz karetki pogotowia ratunkowego itp.), rolnicze, wojskowe, oraz działające w transportowaniu pasażerów.