Legislacja

Egzamin teoretyczny dyslektyka - z lektorem?

18 lutego 2016

3468f990f10022d1d3495ccd6869ccd5d23d0e67

(533-27)

Do ministra Andrzeja Adamczyka skierowane zostało oświadczenie senatora Waldemara Sługockiego, w którym autor proponuje dopuszczenie do realizacji części teoretycznej egzaminu na prawo jazdy przy udziale lektora czytającego osobie zdającej treść pytań i możliwe odpowiedzi. Takie rozwiązanie miałoby dotyczyć osób z orzeczoną dyslekcją. Analogią do tego rozwiązanie mają być udogodnienia dla dyslektyków stosowane w szkołach gimnazjalnych. Takie rozwiązanie mogłoby – zdaniem senatora – dotyczyć także osób, które nie potrafią czytać w języku polskim np. imigrantów. To propozycja środowiska egzaminatorów, wskazujących, iżpodobne rozwiązanie już istnieje w przypadku osób głuchoniemych, dla których pytania tłumaczone są na język migowy. I konkrety: wystarczyłoby wgrać ścieżkę dźwiękową lektora czytającego pytania i odpowiedzi z możliwością powtórzenia w ramach czasu przeznaczonego na zapoznanie się z pytaniem. Zastosowanie takiego rozwiązania nie kłóci się z art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy o kierujących pojazdami, który określa, że celem egzaminu jest sprawdzenie kwalifikacji osoby egzaminowanej, w tym: a) zasad i przepisów służących bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej, b) zagrożeń związanych z ruchem drogowym, c) obowiązków kierowcy, osoby posiadającej pozwolenie na kierowanie tramwajem i posiadacza pojazdu, d) postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych. Senator wnosi: o odpowiedź na pytanie: czy zdaniem kierowanego przez Pana Ministra resortu obecnie obowiązujące przepisy umożliwią przeprowadzenie egzaminu na prawo jazdy z pomocą lektora czytającego pytania i odpowiedzi egzaminowanemu, a jeśli nie, to czy Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa planuje wprowadzić takie rozwiązanie do systemu przeprowadzania egzaminu? Czy przepis trafi do ustawy?

Źródła SENATOR WALDEMAR SŁUGOCKI SENAT RP Senat RP – Oświadczenie PRAWO DROGOWE @ NEWS – 15.2.2016: „Oświadczenie w sprawie egzaminu na prawo jazdy kat. AM”