Legislacja

Egzamin teoretyczny zdany, a praktyczny za trzy lata?

8 kwietnia 2013

Poseł Sławomir Neumann pyta ministra transportu w sprawie nowych przepisów ustawy o kierujących. W swojej warstwie szczegółowej sprawa dotyczy zdanego egzaminu teoretycznego na prawo jazdy kat. C, kandydata na kierowcy, który w dniu 19 stycznia 2013 r. nie ma ukończonych 21 lat.

 

 

Zapytanie (nr 3768)

do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej

w sprawie nowych przepisów ustawy o kierujących pojazdami

Szanowny Panie Ministrze! Do mojego biura poselskiego zwróciła się o pomoc pani W. K. Jej syn rozpoczął kurs prawa jazdy kategorii C. Pod koniec listopada 2012 r. zdał egzamin teoretyczny. Trzykrotnie, z wynikiem negatywnym, przystępował do praktycznej części egzaminu państwowego. W związku z obowiązującymi w 2013 r. nowymi przepisami w ustawie o kierujących pojazdami syn pani K. nie ma możliwości kolejnego przystąpienia do egzaminu praktycznego, gdyż nie ukończył 21 lat. W nowych przepisach to wymagany minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii C. Matka jest zaniepokojona, że zdany egzamin teoretyczny, który według ustawy jest ważny przez okres 6 miesięcy od dnia jego uzyskania, ma utracić swoją ważność bez winy kursanta.

W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z pytaniami:

1.Jakie rozwiązanie przewidziano w przypadku powyższej sytuacji?

2.Czy w tych okolicznościach istnieje możliwość przystąpienia do praktycznej części egzaminu państwowego oraz uzyskania uprawnienia do kierowania w postaci prawa jazdy kategorii C?

Poseł Sławomir Neumann

Warszawa, dnia 12 marca 2013 r.