Legislacja

Egzaminy państwowe na kat. B1

18 listopada 2011

Komunikat WORD w Piotrkowie Trybunalskim:

W związku z potwierdzeniem zastrzeżeń do prawidłowej interpretacji warunków technicznych pojazdów egzaminacyjnych dla kat. B1 informujemy, że od dn. 18.11.2011 r. egzaminy państwowe na kat. B1 mogą być przeprowadzane wyłącznie trójkołowym lub czterokołowym pojazdem samochodowym, homologowanym według kat. L (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 28 lipca 2005 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych mających dwa lub trzy koła, niektórych pojazdów samochodowych mających cztery koła oraz motorowerów, załącznik nr 1 do rozporządzenia). W związku z powyższym WORD nie może przeprowadzać egzaminów na kat. B1 pojazdami niespełniającymi powyższych wymagań, tj. na samochodach osobowych. Ponieważ WORD potwierdzenie powyższego stanowiska uzyskał w dn. 17.11.2011 dopuszcza zmianę ustalonych już terminów egzaminów kat. B1 w trybie bieżącym, tj. nie jest wymagany dla tych egzaminów 6 dniowy termin wyprzedzenia zawiadomienia o zmianie terminu oraz wniesione opłaty nie przepadają.

 

Słowa kluczowe egzamin na prawo jazdy WORD