Legislacja

Ekspertyza prawna dot. pierwszeństwa pieszego wchodzącego na pasy

4 grudnia 2014

Portal BRD 24. pl opublikował ekspertyzę prawną Kancelarii Prawniczej “LEX-EL” sporządzoną przez radcę prawnego Elżbiety Kosińskiej-Kozak. Opinia prawna w przedmiocie analizy skuteczności prawnej zmian proponowanych w projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami z dnia 17 września 2013 r. oraz zawartych w sprawozdaniu podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami z dnia 25 września 2014 r. w zakresie przepisów dotyczących pierwszeństwa pieszego wchodzącego na pasy. Po precyzyjnym omówieniu obowiązującego stanu prawnego w podsumowaniu czytamy: Reasumując, w ocenie sporządzającego niniejszą opinię należy pozytywnie zaopiniować nowelizację ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, w brzmieniu nadanym w sprawozdaniu podkomisji nadzwyczajnej (...). Przedmiotowe zmiany zasługują na rekomendację zwłaszcza w zakresie nadania uprzywilejowanej pozycji pieszemu nie tylko wówczas, gdy znajduje się on już na przejściu dla pieszych, ale także kiedy oczekują on bezpośrednio przed przejściem. Racjonalnym rozwiązaniem jest także pozostawienie w treści nowelizowanych przepisów obowiązku zachowania szczególnej ostrożności zarówno przez pieszego, przechodzącego przez jezdnię lub torowisko, jak i przez kierującego pojazdem, zbliżającego się do przejścia dla pieszych”. I radca konkluduje: “Słusznie postanowiono znowelizować stosowne przepisy ustawy - Prawo o ruchu drogowym, aby pozostawały pełnym odzwierciedleniem postanowień Konwencji Wiedeńskiej. Ponadto, nowelizacja ustawy zgodnie z omawianym w podsumowaniu brzmieniem przybliża stopień ochrony pieszego przechodzącego przez jezdnię na przejściu dla pieszych do ochrony zagwarantowanej przepisami regulującymi tę zasadę w większości państw Unii Europejskiej”. Komentując analizy i wnioski ekspertyzy redakcja portalu ocenia: “W konkluzji analizy prawnej przeczytać można, że zmiana prawna zaproponowana przez posłankę PO wprowadzająca pierwszeństwo pieszych jeszcze przed wkroczeniem na jezdnię jest “silnie uzasadniona”. Radca prawny jednocześnie rekomenduje wprowadzenie tej zmiany zgodnie z projektem przygotowanym przez Beatę Bublewicz. A więc bez dopisanego w podkomisji nadzwyczajnej”. Tymczasem projekt utknął w Komisji Infrastruktury.