Legislacja

Elektroniczny pobór opłat na polskich drogach

Autor: druk sejmowy nr 4119

7 czerwca 2005

Na pierwsze czytanie w Komisji Infrastruktury skierowano rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy mają na celu wdrożenie w zakresie swojej regulacji postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2004/52/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie interoperacyjności systemów elektronicznych opłat drogowych we Wspólnocie. Postanowienia dotyczą systemów wprowadzanych po 1 stycznia 2007 r.

Słowa kluczowe opłaty