Legislacja

ePD: dostępna pełna wersja tekstowa rozporządzenia o szkoleniu

28 września 2012

Redakcja ePD (elektroniczne PRAWO DROGOWE) przygotowała wersję tekstową (do pełnej edycji całości lub fragmentów), w podziale na rozdziały - ułatwiające pracę - rozporządzenie w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców. Ponadto w najnowszej aktualizacji zbioru dostępne są:

Aktualizacja zbioru ePrawoDrogowe

wg stanu prwnego na 26.9.2012 r.

Projekty aktów prawnych

Projekt

rozporządzenia

w sprawie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne

Projekt

rozporządzenia

zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

Akty prawne rzeczywiste(teksty w wersji opublikowanej)

Rozporządzenie

w sprawie uprawnień osób kierujących pojazdami specjalnymi i pojazdami przeznaczonymi do celów specjalnych Sił Zbrojnych RP

Rozporządzenie

w sprawie szkoleń oraz wzoru certyfikatu dla audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego

Akty prawne ujednolicone (teksty ujednolicone (w zw. z publikacją rzeczywistych lub ich wejściem w życie)

Rozporządzenie

w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców

Pobierz aktualizacje: wybierz zakładkę AKTUALIZACJA / kliknij przycisk DALEJ / program pobierze i zainstaluje zmiany

ePrawoDrogowe to zbiór kompletny, zawsze aktualny, przyjazny w obsłudze

ZAMÓW: 502-659-431