Legislacja

ePD: pobierz aktualizację ustawy - Prawo o ruchu drogowym

14 września 2013

Kolejna aktualizacja zbioru aktów prawnych pn. ePD (elektroniczne PRAWO DROGOWE), a w niej m.inn. ujednolicenie ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Aktem zmieniającym jest ustawa dotycząca stosowania odblasków. Obowiązywanie po upływie roku.

Aktualizacja zbioru ePrawoDrogowe wg stanu prawnego na 14.9.2013 r.

Akty prawne rzeczywiste (teksty w wersji opublikowanej)

Ustawa

o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

Wyrok TK

sygn. akt P 56/11

Ustawa

o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Akty prawne ujednolicone (teksty ujednolicone w zw. z publikacją rzeczywistych lub ich wejściem w życie)

Ustawa

o samorządzie powiatowym

Ustawa

o pracownikach samorządowych

Ustawa

Prawo o ruchu drogowym

Ustawa

Kodeks cywilny

Ustawa

o podatku od towarów i usług

Pobierz aktualizacje: wybierz zakładkę AKTUALIZACJA / kliknij przycisk DALEJ / program pobierze i zainstaluje zmiany

ePrawoDrogowe to zbiór kompletny, zawsze aktualny, przyjazny w obsłudze / ZAMÓW: 502-659-431