Legislacja

ePD: tu znajdziesz kolejne ujednolicenia najważniejszych ustaw i rozporządzeń

26 kwietnia 2015

W najnowszej aktualizacji zbioru ePrawoDrogowe – opracowanej wg stanu prawnego na dzień 26 kwietnia 2015 r. - pomieszczono tekst rzeczywisty ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Akt ten nowelizuje ustawy: Prawo o ruchu drogowym; o kierujących pojazdami; Kodeks karny; kodeks wykroczeń i inne. Ujednolicono stosowne. Natomiast w dziale dodatki dostępne są trzy projekty rozporządzeń dotyczące tzw. trzeciej tablicy rejestracyjnej oraz ostateczny tekst ustawy uchwalony przez Sejm w dniu 9 kwietnia 2015 r. zmieniającej ustawę Prawo o ruchu drogowym (w wersji już podpisanej przez prezydenta RP), jest to tzw. ustawa fotelikowa.

Aktualizacja zbioru ePrawoDrogowe wg stanu prawnego na 26.4.2015 r.

Projekty aktów prawnych

Ustawa

z 9.4.2015 r. zmieniająca ustawę Prawo o ruchu drogowym (w wersji podpisanej prezydenta RP)

Projekt

rozporządzenia

zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów

Projekt

rozporządzenia

zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych oraz wzorów znaku legalizacyjnego

Projekt

rozporządzenia

zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdu

Akty prawne rzeczywiste (teksty w wersji opublikowanej)

Ustawa

o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Wyrok

sygn. akt SK 66/12

Ustawa

o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

Akty prawne ujednolicone (teksty ujednolicone w zw. z publikacją rzeczywistych lub ich wejściem w życie)

Ustawa

Prawo o ruchu drogowym

Ustawa

o kierujących pojazdami

Ustawa

Kodeks karny

Ustawa

Kodeks wykroczeń

Ustawa

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Ustawa

Kodeks postępowania karnego

Ustawa

o Policji

Pobierz aktualizacje: wybierz zakładkę AKTUALIZACJA / kliknij przycisk DALEJ / program pobierze i zainstaluje zmiany

 

 

ePrawoDrogowe to zbiór kompletny, zawsze aktualny, przyjazny w obsłudze

ZAMÓW: 502-659-431