Legislacja

ePrawaDrogowego to kompletny zbiór aktów prawnych

30 maja 2013

59fb8a9920e5118f11435989f6b5341cd1688c3f

(Fot.: PD@N 465-19)

Najnowsza aktualizacja zbioru aktów prawnych pn. elektroniczne PRAWO DROGOWE dodaje nowele ustaw o transporcie drogowym i czasie pracy kierowców oraz ogłoszony tekst jednolity ustawy o samorządzie powiatowym. Ponadto pomieszczone w niej zostają rozporządzenia w sprawie: kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne; dwa kolejne w sprawie karty pojazdu oraz tak oczekiwane rozporządzenie w sprawie obrazów i danych utrwalonych przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego za pomocą stacjonarnych urządzeń rejestrujących zainstalowanych w pasie drogowym dróg publicznych.

Na prośbę użytkowników zbioru ePD wprowadziliśmy do bazy ustawę o drogach publicznych, teraz przygotowujemy wybrane rozporządzenia wykonawcze do niej. Pracujemy także nad innymi interesującymi zmianami. Ciekawi jesteśmy Państwa sugestii.

Aktualizacja zbioru ePrawoDrogowe wg stanu prwnego na 26.5.2013 r.

Akty prawne rzeczywiste (teksty w wersji opublikowanej)

Rozporządzenie

w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne

Ustawa

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie powiatowym

Rozporządzenie

w sprawie dokumentów stanowiących podstawę wpisu danych do karty pojazdu oraz czynności jednostek zajmujących się dystrybucją, przechowywaniem i wydawaniem kart pojazdów

Rozporządzenie

w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu

Ustawa

o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców

Rozporządzenie

w sprawie obrazów i danych utrwalonych przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego za pomocą stacjonarnych urządzeń rejestrujących zainstalowanych w pasie drogowym dróg publicznych

Akty prawne ujednolicone (teksty ujednoliconew zw. z publikacją rzeczywistych lub ich wejściem w życie)

Rozporządzenie

w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne

Ustawa

o samorządzie powiatowym

Rozporządzenie

zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów stanowiących podstawę wpisu danych do karty pojazdu oraz czynności jednostek zajmujących się dystrybucją, przechowywaniem i wydawaniem kart pojazdów

Rozporządzenie

w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu

Ustawa

o czasie pracy kierowców

Ustawa

o transporcie drogowym

Rozporządzenie

w sprawie obrazów i danych utrwalonych przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego za pomocą stacjonarnych urządzeń rejestrujących zainstalowanych w pasie drogowym dróg publicznych

Pobierz aktualizacje: wybierz zakładkę AKTUALIZACJA /kliknij przycisk DALEJ / program pobierze i zainstaluje zmiany

 

ePrawoDrogowe to zbiór kompletny, zawsze aktualny, przyjazny w obsłudze

ZAMÓW: 502-659-431