Legislacja

ETS potwierdza swój wyrok w sprawie aut

17 lipca 2008

Podatek na sprowadzane z UE używane samochody nie może być wyższy niż na podobne pojazdy krajowe przed ich pierwszą rejestracją. Uznał tak Europejski Trybunał Sprawiedliwości (C-426/07). Tym samym ETS potwierdził swoje wcześniejsze stanowisko, które skłoniło Polskę do zwrotu nienależnie pobranej akcyzy. Sprawę skierował do ETS Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku, pytając o zgodność z prawem UE polskich przepisów dotyczących opodatkowania używanych aut przed ich pierwszą rejestracją. WSA pytał o sprawę Dariusza K., któremu w listopadzie 2005 r. urząd celny w Białymstoku nakazał zapłacenie ponad 11 tys. zaległej akcyzy od sprowadzonych pięciu pojazdów. W odwołaniu do kolejnych instancji Dariusz K. argumentował, że sprzedaż aut zarejestrowanych wcześniej w Polsce była zwolniona z akcyzy niezależnie od ich wieku. Inaczej w tym okresie były jednak traktowane pojazdy sprowadzane z innych państw Unii, mające ponad dwa lata. W tym wypadku akcyza rosła wraz z wiekiem pojazdów i dochodziła nawet do 65 proc. Trybunał orzekł, że pobieranie wyższych podatków od sprowadzonych pojazdów jest niezgodne z prawem UE. ETS przyznał, że Polska może nałożyć akcyzę na samochody przed ich pierwszą rejestracją na terytorium kraju. Jest to zgodne z prawem wspólnotowym. Natomiast nie może ona przewyższać podatku rezydualnego (czyli krajowego), zawartego w wartości rynkowej podobnych pojazdów, które zostały wcześniej zarejestrowane w Polsce. – Ten wyrok na pewno nie jest przełomowy. Potwierdza on zasadniczo, że wcześniejsze konkluzje ETSw sprawie importu używanych samochodów (zakaz dyskryminacji poprzez stosowanie stawki progresywnej rosnącej wraz z wiekiem samochodu) stosuje się również do sprzedaży auta przed jego pierwszą rejestracją – powiedział “Rzeczpospolitej" Jerzy Martini, doradca podatkowy, partner w kancelarii Baker & McKenzie.Chodzi o wyrok z 18 stycznia 2007 r. w sprawie C-313/05 – Macieja B. przeciw przeciwko dyrektorowi Izby Celnej w Warszawie. ETS uznał, że Polska niesłusznie pobierała zawyżoną akcyzę od 1 maja 2004 r., czyli momentu wejścia do UE, aż do 1 grudnia 2006 r., kiedy to weszły w życie przepisy znoszące dyskryminację aut z UE. Trybunał przyznał wówczas rację polskiemu podatnikowi, co uruchomiło lawinę wniosków o zwrot podatku. Po tym wyroku polscy podatnicy mogą ubiegać się o zwrot nadpłaconej akcyzy na podstawie ustawy z 9 maja 2008 r.o zwrocie nadpłaty w podatku akcyzowym zapłaconym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego (Dz. U. nr 118, poz. 745). Od grudnia 2006 r. obowiązują już tylko dwie stawki akcyzy – 3,1 i 13,6, w zależności od pojemności silnika. Nie ma przy tym znaczenia ani pochodzenie auta, ani jego wiek.