Legislacja

Eugeniusz Kubiś: Przed i po ustawie o kierujących pojazdami

6 lutego 2015

36268368a2d9ff495335baab4558a2d7e69f38dc

Eugeniusz KUBIŚ, ur. 1954 r., absolwent Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Wydziału Psychologii, od 1984 r. psycholog transportu, należy do Stowarzyszenia Psychologów Transportu w Polsce z siedzibą w Szczecinie. Ośrodek szkolenia kierowców założył w 1990 r., od wielu lat ośrodek szkoli największą w regionie lubuskim liczbę kandydatów na kierowców w kat. A i B. Prowadzi także Pracownię Badań Psychologicznych MOTOREX Stanisław Kubiś.

(512-58)

Spokojne - nie ruszać. Tę prawdę znali starożytni Rzymianie, ale zdaje się nie zawsze pamiętają o niej współcześni twórcy prawa w Polsce. Z dużym przejęciem przeczytałem artykuł Łukasza Warzechy “Jazda bez trzymanki”. Po raz pierwszy w mediach ogólnopolskich tak obiektywnie i rzeczowo opisał funkcjonowanie polskiego systemu szkolenia i egzaminowania kierowców. 19. stycznia 2013 r. weszła w życie ustawa o kierujących pojazdami. Efekty działania tej “regulacji” dobrze pokazuje przykład Zielonej Góry przed i po wejściu w życie uokp. Rok 2012 był ostatnim kiedy można było uzyskać prawo jazdy “na strych zasadach”. Uzyskało je 4274. absolwentów zielonogórskich ośrodków szkolenia kierowców. Zdawalność z jazdy wyniosła 42,47% a z teorii 78,65%. 39 spośród zielonogórskich OSK wyszkoliło co najmniej 30 osób. 2014 rok to drugi rok po wejściu w życie uokp. Prawo jazdy uzyskało 1863. absolwentów zielonogórskich OSK. W stosunku do 2012 r. jest to spadek o ponad 57%. Zdawalność z teorii z 78,65% spadła do 38,42%. Przy czym zdawalność z jazdy, której nie sposób zdać nie znając przepisów, została praktycznie na niezmienionym poziomie. W 2012 r. było to 42,47% natomiast w 2014 r. 42,97%. Egzaminu praktycznego na szczęście nie reformowano. Zrobiono to dopiero w 2015 r. Liczba OSK które wyszkoliły w Zielonej Górze co najmniej 30 osób drastycznie spadła. W 2012 wynosiła 39 natomiast w 2014 r. tylko 22. W opisywanym okresie liczba osiemnastolatków (minimalny wiek, w którym można się ubiegać o najpopularniejsze prawo jazdy kat. B) spadła o ok. 11%, natomiast liczba absolwentów zielonogórskich OSK zmniejszyła się o ponad 56%. Wyraźnie widać, że to nie demografia zniszczyła rynek szkoleń na prawo jazdy. Sytuacja w Zielonej Górze jest reprezentatywna dla całej Polski. Według CEPIK w listopadzie 2012 r. w Polsce wydano 49337 praw jazdy, natomiast w listopadzie 2014 r. 24429. Spadek przekroczył 50%. Czy taki był cel autorów reformy szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców w Polsce? Tego nie jestem pewien. Za to realne efekty ich pracy dla Polski i Polaków (ulubione określenie polityków - kosmitów) są aż nadto jednoznaczne.

Eugeniusz Kubiś, Zielona Góra

P.S. Korzystałem z oficjalnych danych WORD Zielona Góra, GUS, CEPIK.