Legislacja

Faktury VAT nieco inaczej

18 grudnia 2012

Opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. Rozporządzenie dokonuje zmian w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360). Dotyczą one: autentyczności pochodzenia faktury; integralności treści faktury; procedury wystawiania faktur; jej zawartość itd. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.