Legislacja

Finanse Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

Autor: Prawo Drogowe@NEWS

13 czerwca 2005

Opublikowano rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców. Przychody Funduszu obejmują przychody określone w art. 80d ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. Rozporządzenie obowiązuje z dniem ogłoszenia.

Tekst jednolity i aktualizowany rozporządzenia dostępny w: PRAWO DROGOWE. Część 1. Ruch drogowy poz. 448 (w przygotowaniu - Aktualizacja 40).

Źródło Prawo Drogowe@NEWS