Legislacja

Fotoradarowa poprawka w ustawie - Prawo o ruchu drogowym

8 maja 2013

f4882ecf5f1d78779c0f5f21fb6865813bdea61f

(Fot.: PD@N 463-2)

Pierwszy dzień 39. posiedzenia Sejmu RP. W porządku obrad przewidziano m.inn. pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym i ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (druk 1147). Projekt dotyczy ustawowego uregulowania ilości stacjonarnych urządzeń rejestrujących w całym kraju, utworzenia Funduszu Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych (dysponowany przez Ministra Transportu), który będzie jedynym beneficjentem kwot uzyskanych z działania fotoradarów.

Według poselskiej propozycji fotoradary mogłyby być instalowane jedynie w miejscach szczególnie niebezpiecznych, gdzie dochodzi do wypadków spowodowanych nadmierną prędkością. Za miejsce szczególnie niebezpiecznie uznany ma być odcinek drogi publicznej, o długości co najmniej 1000 m, na którym w ciągu ostatnich 5 lat doszło do minimum 10 wypadków spowodowanych przekroczeniem dopuszczalnej prędkości. Ponadto projekt pozbawia Inspekcję Transportu Drogowego (ITD) możliwości rejestrowania naruszania przepisów ruchu drogowego za pomocą urządzeń rejestrujących - przenośnych albo zainstalowanych w pojeździe, albo na statku powietrznym. Inicjatorzy zmian chcą też, aby wszystkie dochody z mandatów za przekroczenie prędkości były kierowane na rozbudowę, naprawę oraz modernizację dróg i infrastruktury drogowej.