Legislacja

Fundusze UE odblokowane

27 marca 2013

Jak informuje Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej: przebywający na polsko-słowackich konsultacjach międzyrządowych w Popradzie Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomir Nowak odniósł się do decyzji KE, która odblokowała wypłaty funduszy UE na polskie projekty drogowe. - To bardzo dobra wiadomość, której spodziewaliśmy się od jakiegoś czasu. Od samego początku mówiliśmy, że nasze pieniądze na budowę dróg nie są zagrożone - powiedział Minister Sławomir Nowak. W ocenie Ministra, odblokowanie Polsce środków na budowę dróg jest jedną z najszybciej podjętych decyzji w tej sprawie przez KE. - Przedstawiliśmy Komisji wszystkie niezbędne wyjaśnienia. Komisja podzieliła naszą argumentację, więc polskie środki na budowę dróg w tej perspektywie są bezpieczne, bo są mądrze i dobrze zarządzane - podkreślił Minister. KE przyjęła argumentację resortów transportu oraz rozwoju regionalnego i odblokowała płatności na projekty drogowe. Zastosowana przez KE standardowa procedura, dotyczyła do tej pory ponad 190 przypadków w całej UE. Komisja była regularnie informowana od 2010 r. o śledztwie prokuratury w sprawie domniemanej zmowy cenowej przy trzech przetargach na realizację projektów drogowych. W wyniku działań organów ścigania skuteczność polskiego systemu zarządzania i kontroli wdrażania środków unijnych została potwierdzona.