Legislacja

Gdy pieszy ma zamiar wejść na przejście

17 września 2013

ad2218fdc93537905cf3c2f7de03859df0dc34fa

(Fot.: PD@N 473-82jm)

Z datą 17 września br. w sejmowym rejestrze wniesionych projektów, którym jeszcze nie został nadany numer druku, zarejestrowano kolejny projekt ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Wnioskodawcy - grupa posłów PO - postuluje wprowadzenie przepisu nadającego pierwszeństwo pieszego przed pojazdem nie tylko, gdy pieszy jest już na przejściu, ale również, gdy ma zamiar wejść na przejście i sygnalizuje to oczekiwaniem bezpośrednio przed przejściem. W art. 13 ust. 1 zdanie drugie miałoby otrzymać brzmienie: “1. Pieszy wchodzący na to przejście lub znajdujący się na nim ma pierwszeństwo przed pojazdem.” Natomiast w art. 26 ust. 1: ““1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu, który oczekuje bezpośrednio przed przejściem na możliwość bezpiecznego przekroczenia jezdni lub znajduje się na przejściu.”;

Posłanka PO Beata Bublewicz w rozmowie z PAP podkreśliła, że powody wystąpienia z inicjatywą ws. pieszych "są oczywiste: ochrona zdrowia i życia ludzi". "W ubiegłym roku zginęło 1138 pieszych, najsłabszych, niechronionych uczestników ruchu drogowego. Z czego 212 zostało rozjechanych na przejściu dla pieszych, ponad 140 zostało rozjechanych na skrzyżowaniach" - powiedziała posłanka. Jak dodała, wniosek płynie z tego jeden - "musimy stosować dobre rozwiązania, które sprawdzają się od lat w innych krajach". "W Wielkiej Brytanii, w Czechach, Skandynawii obowiązuje przepis, że pieszy, który wyraża zamiar przejścia przez przejście dla pieszych, który zbliżył się do przejścia i oczekuje, ma pierwszeństwo. Kierowca zbliżający się do przejścia dla pieszych, widząc oczekującego pieszego, ma zatrzymać się i go przepuścić. Nie ma to wynikać z jego kultury osobistej, ale z przepisów" - powiedziała. Według Bublewicz powinniśmy kopiować dobre wzorce, "a szczególnie te przyczyniające się do zwiększenia ochrony zdrowia i życia ludzi".

Na tym etapie Marszałek Sejmu skieruje projekt do zaopiniowania przez Biuro Legislacyjne oraz Biuro Analiz Sejmowych. Ocena dokonywana w opiniach dotyczy przede wszystkim zgodności projektów ustaw z prawem Unii Europejskiej oraz formalnych elementów uzasadnienia. Projekty ustaw, co do których istnieje wątpliwość, czy nie są sprzeczne z prawem, w tym z prawem Unii Europejskiej lub podstawowymi zasadami techniki prawodawczej, Marszałek Sejmu może skierować do Komisji Ustawodawczej w celu wyrażenia opinii.