Legislacja

GITD ws. wysyłania zdjęć z fotoradarów

18 listopada 2015

W związku z otrzymywanymi skargami Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Głównego Inspektora Transportu Drogowego w sprawie wysyłki zdjęć z fotoradarów. Wskazał na potrzebę przesyłania zdjęć wykroczenia już w pierwszej korespondencji kierowanej do właściciela pojazdu lub udostępnianie ich w inny sposób np. w formie elektronicznej.

W odpowiedzi, Główny Inspektor poinformował Rzecznika, że obecnie w systemie teleinformatycznym Centrum Automatycznego Nadzoru Nad Ruchem Drogowym GITD prowadzone są końcowe testy zmierzające do uruchomienia automatycznej wysyłki zdjęć z urządzeń rejestrujących, zgodnie z sugestią Rzecznika - w pierwszej korespondencji adresowanej do właściciela pojazdu. Automatyczna wysyłka zostanie uruchomiona niezwłocznie po zakończeniu testów.

Natalia Bronowicz-Pawłowska, Zespół Prawa Karnego Biura RPO:zapoznanie się z wizerunkiem osoby prowadzącej pojazd w momencie popełnienia wykroczenia zdecydowanie ułatwia właścicielowi podjęcie decyzji, co do dalszego postępowania w sprawie. Szczególne znaczenie ma to dla przedsiębiorców, których pracownicy poruszają się samochodami służbowymi, gdyż to do firmy – jako właściciela, kierowane jest wezwanie Inspekcji Transportu Drogowego z żądaniem wskazania kierującego, który w danym miejscu i czasie prowadził pojazd. Działanie Rzecznika miało na celu wypracowanie lepszej praktyki stosowania obowiązujących przepisów prawa.