Legislacja

Gospodarka finansowa CEPiK

7 marca 2007

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 lutego 2007 r. określające szczegółowe zasady gospodarki finansowej Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców. Akt wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Źródło Dziennik Ustaw z dnia 7 marca 2007 r. Nr 41, poz. 267