Legislacja

Grzegorz Schreiber przewodniczącym Komisji Infrastruktury Sejmu RP VIII kadencji

17 listopada 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grzegorz Schreiber(ur. 1961 r.) poseł Prawa i Sprawiedliwości (z okręgu nr 11 – Sieradz). Poseł I, III i VII kadencji. Ostatnio wiceprzewodniczący komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, pracował w sejmowych komisjach: Ustawodawczej, Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, a także komisjach nadzwyczajnych: do spraw zmian w kodyfikacjach oraz ds. rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prasa spółdzielczego oraz spraw związanych z ograniczeniem biurokracji. Współautor Kodeksu Etyki Poselskiej i Etyki w polityce. Pełnił funkcję wiceministra sportu i turystyki w rządzie Jarosława Kaczyńskiego.

Z wykształcenia filolog polski. Absolwent Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Humanistyczny.

(529-32)

0a5106d92d86ca44f1631562f7270d31401256bb

W Sejmie odbyły się inauguracyjne posiedzenia 27. stałych komisji parlamentarnych. Skład poszczególnych stałych komisji wyłoniony został na podstawie uchwały podjętej w tej sprawie w dniu 17 listopada 2015 r. na pierwszym posiedzeniu Sejmu VIII kadencji. Na swoim inauguracyjnym posiedzeniu Komisja Infrastruktury dokonała wyboru prezydium. Kandydaturę Grzegorza Schreibera zgłosił poseł Bogdan Rzońca następująco uzasadniając swój wniosek: “Poseł Bogdan Rzońca (PiS): Panie marszałku, Wysoka Komisjo, w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość chciałbym zgłosić kandydaturę pana Grzegorza Schreibera na funkcję przewodniczącego Komisji Infrastruktury. Jeśli można, to powiem o kandydacie kilka zdań. Pan poseł Grzegorz Schreiber jest jednym z najbardziej doświadczonych parlamentarzystów. W tej chwili znalazł się on w Sejmie po raz czwarty. Jest to czwarta kadencja pana posła Grzegorza Schreibera w parlamencie Rzeczypospolitej Polskiej. W przeszłości pan Schreiber był m.in. wiceministrem sportu i turystyki, a także wiceprzewodniczącym sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego. Pan poseł zna zakres kompetencji Komisji Infrastruktury, ponieważ wielokrotnie uczestniczył w posiedzeniach Komisji Infrastruktury jako przedstawiciel innych komisji. W minionej kadencji takich posiedzeń było kilkanaście. Pan poseł Schreiber pracował w Komisji Samorządu Terytorialnego. Zakresy prac Komisji Infrastruktury i Komisji Samorządu Terytorialnego w wielu wypadkach były wspólne. Pan poseł Grzegorz Schreiber pełnił także funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Nadzwyczajnej do Spraw Ograniczenia Biurokracji. Wspomniana Komisja zajmowała się nie tylko sprawami związanymi z ograniczaniem biurokracji, ale także stawały na jej forum sprawy związane z legislacją i infrastrukturą. To wszystko z mojej strony. Dziękuję bardzo. (fragment stenogramu)”. Innych kandydatur nie było. W głosowaniu 34 głosy za, brak głosów przeciwnych, 1 poseł wstrzymał się od głosu. Do głosowania na wiceprzewodniczących Komisji zgłoszono: Pawła Olszewskiego i Stanisława Żmijana (PO); Bogdan Rzońca oraz Artur Zasada (PiS). Sylwestra Chruszcza (Kukiz15). Kandydatury przegłosowano następująco: 34 głosy za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.

Skład Komisji Infrastruktury Sejmu RP VIII kadencji:

Oto pełna lista członków Komisji (39. posłanek i posłów – przedstawiciele Klubu Parlamentarnego PiS – 20 miejsc; Klubu Platformy Obywatelskiej – 12 miejsc; też przedstawiciele ruchu Kukiz’15; Nowoczesnej i PSL):

Bielecki Jerzy  /PiS/ 

Biernat Zbigniew  /PiS/ 

Błeńska Magdalena  /Kukiz15/ 

Buczak Wojciech  /PiS/ 

Chmiel Małgorzata  /PO/ 

Chruszcz Sylwester  /Kukiz15/ 

Dunin Artur  /PO/ 

Grabarczyk Cezary  /PO/ 

Kilian Jan  /PiS/ 

Kostuś Tomasz  /PO/ 

Kotowski Kazimierz  /PSL/ 

Król Piotr  /PiS/ 

Krupka Anna  /PiS/ 

Lamczyk Stanisław  /PO/ 

Lassota Józef  /PO/ 

Leśniak Józef  /PiS/ 

Ławniczak Tomasz  /PiS/ 

Materna Jerzy  /PiS/ 

Misiło Piotr  /N/ 

Młyńczak Aldona  /PO/ 

Mordak Robert  /Kukiz15/ 

Mrówczyński Aleksander  /PiS/ 

Olszewski Paweł  /PO/ 

Paluch Anna  /PiS/ 

Paul Jerzy  /PiS/ 

Polaczek Jerzy  /PiS/ 

Rzońca Bogdan  /PiS/ 

Schreiber Grzegorz  /PiS/ 

Sibińska Krystyna  /PO/ 

Suchoń Mirosław  /N/ 

Szałabawka Artur  /PiS/ 

Tomczak Jacek  /PO/ 

Weber Rafał  /PiS/ 

Wielichowska Monika  /PO/ 

Woźniak Grzegorz Adam  /PiS/ 

Zasada Artur  /PiS/ 

Zuba Maria  /PiS/ 

Zyska Ireneusz  /Kukiz15/ 

Żmijan Stanisław  /PO/