Legislacja

Homologacja w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń

29 czerwca 2007

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszono rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 715/207 z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów.

Źródło Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (L) Nr 171/2007 r., s. 1