Legislacja

Homologacja według nowych zasad

15 listopada 2006

Opublikowano rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 31 października 2006 r.: zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz drugie zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych mających dwa lub trzy koła, niektórych pojazdów samochodowych mających cztery koła oraz motorowerów. Oba akty wejdą w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, tj. 23 listopada 2006 r.

Źródło Dziennik Ustaw z dnia 15 listopada 2006 r. Nr 205, poz. 1512 oraz 1513