Legislacja

Homologacje dotyczące zespołów pojazdów

28 lipca 2006

Decyzja RU nr 2006/444/WE z 13 marca 2006 r. dotyczy przyjęcia przez Wspólnotę regulaminu nr 55 Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ, który zawiera przepisy związane z homologacją mechanicznych części sprzęgających zespołów pojazdów. Dokument zawiera pełny (liczący 58 stron) tekst regulaminu.

Źródło Dz. U. UE nr L 181 z 4 lipca 2006 r., s. 53.