Legislacja

I Ty sprawdzisz wiarygodność samochodu

11 czerwca 2010

Już 17 czerwca br. każdy będzie mógł skorzystać z bezpłatnego dostępu do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK). Błyskawicznie będzie można zidentyfikować skradzione auta i piratów. W bazie znajdą się m.in.: dane osobowe kolejnych właścicieli pojazdu i jego parametry, informacje o ewentualnej kradzieży oraz data pierwszej rejestracji i zawarcia polisy OC. Do tej pory dostęp do bazy mieli jedynie urzędnicy i policja. Osoby indywidualne mogły go uzyskać poprzez złożenie wniosku do ministerstwa lub skorzystanie z pomocy policji. Pracodawca łatwo sprawdzi, czy dana osoba nie utraciła uprawnień lub ma odpowiednią kategorię prawa jazdy, potwierdzić imię i nazwisko, numer PESEL oraz datę uzyskania uprawnień i numer dokumentu.Chcąc sprawdzić informacje w CEPiK, należy przejść na stronę epuap.gov.pl, a następnie podać dane samochodu i jego właściciela. Weryfikacja zgodności danych w dowodzie rejestracyjnym lub prawie jazdy z danymi w bazie na razie wymaga jednak podpisu elektronicznego, co poważnie ograniczy liczbę korzystających z usługi. Ministerstwo Infrastruktury zapowiada, że planowane jest zniesienie tego wymogu.