Legislacja

I wreszcie możesz mieć trzecią tablicę

26 października 2015

d0c82c1f2a172e8bc365e21023ef45fa52628ff9

(526-84 fot. jola michasiewicz)

I już można powiedzieć NARESZCIE. A już od 1 stycznia 2016 r. będzie można udać się do urzędu gminy i otrzymać tzw. trzecią tablicę rejestracyjną. Już legalnie będzie można oznaczyć bagażnik rowerowy, równie legalną tablicą. Opublikowano właśnie stosowne rozporządzenia, a tu: zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (2015.1601); drugie - zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (2015.1602) oraz zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (2015.1603). Przypomnijmy wszystkie trzy nowele wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.