Legislacja

Implementacja dyrektywy 2007/46/WE do ustawy Prawo o ruchu drogowym

4 czerwca 2012

Monika Wielichowska do resortu transportu wystosowała pytania, które sformułowana w interpelacji nr 5060 w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, implementującego europejską dyrektywę 2007/46/WE dotyczącą homologacji pojazdów i części motoryzacyjnych. Posłanka - jak pisze - wystepuje w imieniu piętnastu tysięcy pracowników niezależnej branży motoryzacyjnej z województwa dolnośląskiego. Jednak zakres zainteresowania jest ogólnokrajowy. Pyta: czy zamierza Pan i Pana resort zaproponować implementację dyrektywy do polskiego porządku prawnego w taki sposób, by pogodzili normy prawne dyrektywy z ochroną konsumentów i branży motoryzacyjnej.

 

 

Interpelacja (nr 5060)

do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej

w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, implementującego europejską dyrektywę 2007/46/WE dotyczącą homologacji pojazdów i części motoryzacyjnych

Szanowny Panie Ministrze! Sejm rozpoczyna prace nad nowelizacją ustawy Prawo o ruchu drogowym, przygotowaną przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej (druk nr 376), implementującą europejską dyrektywę 2007/46/WE dotyczącą homologacji pojazdów i części motoryzacyjnych.

Dyrektywa ta wyraźnie określa, że obowiązkowi homologacji podlegają części lub wyposażenie, które mogą stwarzać znaczne zagrożenie dla właściwości funkcjonowania układów, które są istotne dla bezpieczeństwa pojazdu lub jego oddziaływania na środowisko. Jednocześnie wskazuje, że stawiane wymogi powinny dążyć do sprawiedliwej równowagi między wymogami związanymi z poprawą bezpieczeństwa drogowego a ochroną środowiska, a także interesami konsumentów, producentów i dystrybutorów, nie naruszając zasad konkurencji na runku części zamiennych i wyposażenia. Tymczasem przepisy w polskim projekcie ustawy rozszerzają ten obowiązek niemal na każdą produkowaną część: oprócz elementów takich jak klocki hamulcowe czy amortyzatory, kosztownemu procesowi homologacji będą musiały być poddawane np. przysłowiowe już spinki do tapicerki. Producenci działający w Polsce będą do tego zobowiązani jako jedyni w Unii Europejskiej. Spowoduje to, że zostaną oni postawieni na przegranej pozycji w walce konkurencyjnej z przedsiębiorstwami z innych krajów UE.

Znaczne podniesienie kosztów działalności, zwłaszcza w obecnej sytuacji polskiej i światowej gospodarki, uderzy zarówno w producentów części, dystrybutorów jak i ich klientów - kierowców. W tej sytuacji nie da się bowiem uniknąć wzrostu cen części zamiennych - według szacunków o 20%. Konsekwencje projektowanej ustawy mogą być zabójcze dla zatrudniających pracowników przedsiębiorstw. Kierowcy zaczną szukać oszczędności, unikając napraw, bądź zainteresują się zakupem części bez udokumentowanego źródła pochodzenia lub, co jeszcze gorsze, ze złomowisk.

W ten sposób ustawa, mająca przyczynić się do wzrostu bezpieczeństwa, wywoła rezultat odwrotny.

Należy wyraźnie podkreślić, że dyrektywa 2007/46/WE wyraźnie stwierdza, że lista części podlegających obowiązkowi homologacji powinna być ograniczona do tych mających znaczący wpływ na bezpieczeństwo. Tymczasem przepisy w projekcie ustawy rozszerzają ten obowiązek na niemal każdą produkowaną część.

W najbliższym czasie ważyć się będą losy branży motoryzacyjnej w Polsce. To prawie 28 tysięcy firm, w tym 900 producentów. Sama wartość produkcji części przekroczyła w 2010 r. 43 mld zł. Niezależni operatorzy tworzą ponad 220 tys. miejsc pracy, a łączna wysokość wpływów z tytułu podatków i składek do ZUS to przeszło 10 mld zł.

Szanowny Panie Ministrze! W imieniu piętnastu tysięcy pracowników niezależnej branży motoryzacyjnej z województwa dolnośląskiego oraz swoim proszę Pana Ministra o odpowiedź na pytanie, czy zamierza Pan i Pana resort zaproponować implementację rzeczonej dyrektywy do polskiego porządku prawnego w taki sposób, by pogodził normy prawne dyrektywy z ochroną konsumentów i branży motoryzacyjnej.

Z poważaniem

Poseł Monika Wielichowska

Warszawa, dnia 20 maja 2012 r.