Legislacja

Infolinia prawna w GITD

12 kwietnia 2007

Główny Inspektorat Transportu Drogowego po informował, że w każdy wtorek i czwartek w godz. 10–14, Biuro Prawne i Orzecznictwa GITD udziela informacji w zakresie interpretacji przepisów nowego rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniającego Rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821 / 85 i (WE) 2135 / 98 jak również uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820 / 85. Ponadto, w każdą środę w godz. 10-14, osoby zainteresowane mogą uzyskać informację o toku prowadzonych postępowań administracyjnych. Numer telefonu: 0 22 ---