Legislacja

Informacje o świadectwach homologacji

Autor: Prawo Drogowe@NEWS

17 marca 2006

Wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 17 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu przekazywania i przetwarzania danych i informacji o uzyskanych świadectwach homologacji typu pojazdu. Producent lub importer samochodów przekazuje ministrowi kartę zgłoszenia danych i informacji o uzyskaniu świadectwa homologacji wraz z katalogiem dodatkowych dokumentów. Do zgłoszeń świadectw homologacji złożonych do dnia 17 bm. stosuje się wzór dokumentów określonych w dotychczasowych przepisach.