Legislacja

Inna stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

8 stycznia 2016

Zgodnie z opublikowanym w Monitorze Polskim obwieszczeniem Ministra Finansów w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz podwyższonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (2015.20):

1)stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 8% kwoty zaległości w stosunku rocznym;

2)obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi: a) 4% kwoty zaległości w stosunku rocznym, b) 6% kwoty zaległości w stosunku rocznym, w przypadku, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1649, 2183 i 2184);

3)podwyższona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 12% kwoty zaległości w stosunku rocznym.

Źródło e PRAWO DROGOWE