Legislacja

Inne znakowanie dróg - oszczędności rzędu 80 mln zł rocznie

23 stycznia 2013

4696180fba961c3a97657aa72b3bb39823fdf548

(Fot.: PD@N 454-10jm)

Jak szacuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 80 mln zł rocznie oszczędności mogą przynieść zmiany w przepisach pozwalające na inne znakowanie dróg. I konkretne propozycje np. zmniejszenie o połowę szerokości linii wyznaczającej skrajnię drogi; zastąpienie podwójnej linii ciągłej linią pojedynczą, weliminowanie podwójnych oznaczeń przy dojeździe do skrzyżowań z pierwszeństwem przejazdu, nie oznaczanie węzłów drogowych i zjazdów - informował zastępca dyrektora dróg krajowych i autostrad Andrzej Maciejewski. Zmiany byłyby wprowadzane stopniowo, w ramach odnawiania oznakowania i przy budowie nowych dróg. Kolejne oszczędności to łatwiejsze utrzymanie takich oznaczeń. Propozycje referowane były podczas posiedzenia sejmowej komisji spraw wewnętrznych, która debatowała nad bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Komisja Spraw Wewnętrznych, obradująca pod przewodnictwem poseł Beaty Bublewicz, zastępcy przewodniczącego Komisji, zrealizowała następujący porządek dzienny:

* analiza efektywności działań Policji dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym w 2012 roku oraz prezentacja strategii na 2013 rok, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z Krajową Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad;

* rozpatrzenie informacji Ministra Spraw Wewnętrznych, Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej o współdziałaniu administracji rządowej (wojewodowie, Policja, Państwowa Straż Pożarna, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad) w zakresie aktualnego stanu i oceny funkcjonowania planów ratunkowych na odcinkach płatnych autostrad zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oraz koncesjonariuszy.