Legislacja

Inspektor Jarosław Szymczyk komendant Główny Policji

13 kwietnia 2016

Jak informuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji: Decyzją premier Beaty Szydło nadinspektor Jarosław Szymczyk otrzymał z rąk ministra Mariusza Błaszczaka nominację na Komendanta Głównego Policji. - Mam świadomość tego, jak ogromnym zaszczytem i honorem jest pełnić funkcję Komendanta Głównego Policji, ale mam też pełną świadomość tego, jaka odpowiedzialność idzie w ślad za tym – powiedział nadinspektor Szymczyk po otrzymaniu nominacji. Nadinspektor Szymczyk ma 46 lat i wstąpił do służby w Policji w 1990 r. Jest absolwentem Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach wykonawczych i kierowniczych. Piastował między innymi stanowiska Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach. - Jestem głęboko przekonany, że pan nadinspektor Jarosław Szymczyk będzie dowodził polską Policją z sukcesami, a nasza współpraca będzie się układała modelowo – powiedział szef MSWiA o nowym komendancie. Podczas uroczystości, minister Mariusz Błaszczak, wiceminister Jarosław Zieliński oraz przedstawiciele kadry kierowniczej Komendy Głównej Policji podziękowali inspektorowi Andrzejowi Szymczykowi za 2 miesiące, podczas których pełnił on obowiązki Komendanta Głównego. Andrzej Szymczyk otrzymał awans na stopień inspektora.

7b11640e814d3b19c66e9b0b312f5686349dc5cc

Inspektor Jarosław Szymczyk Komendant Główny Policji

(537-20 fot. MSWiA)

Dotychczasowy przebieg służby nadinspektora Jarosława Szymczyka:

od 1 listopada 1990 r. - referent Wydziału Prewencji KRP w Gliwicach

od 9 czerwca 1994 r. - młodszy specjalista Referatu Operacyjno Rozpoznawczego Komisariatu II Policji KRP w Gliwicach;

od 1 lutego 1996 r. - Kierownik Referatu Operacyjno Rozpoznawczego Komisariatu II Policji KRP w Gliwicach;

od 1 lipca 1997 r. - młodszy specjalista Wydziału Kryminalnego Komisariatu II Policji KRP w Gliwicach;

od 1 kwietnia 1998 r. - dyżurny Zespołu Dyżurnych Wydziału Prewencji KRP w Gliwicach;

od 1 lipca 2000 r. - specjalista Zespołu Dyżurnych Wydziału Prewencji KRP w Gliwicach;

od 1 listopada 2001 r. - Komendant Komisariatu Policji IV w Gliwicach KMP w Gliwicach;

od 21 lutego 2005 r. - Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Gliwicach;

od 14 lutego 2006 r. - Komendant Miejski Policji w Gliwicach;

od 25 września 2007 r. - Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie;

od 16 kwietnia 2008 r. - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach;

od 15 marca 2011 r. - Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach;

od 14 lutego 2012 r. - Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach;

od 20 lutego 2015 r. - Śląski Komendant Wojewódzki Policji;

od 2 października 2015 r. - Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach.

Słowa kluczowe policja