Legislacja

Inspektorzy ITD w nowych mundurach

27 lipca 2012

Prace nad projektem rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie umundurowania Inspekcji Transportu Drogowego zakończyła Komisja Prawnicza. W okresie do pełnej wymiany umundurowania tj. 31 grudnia 2013 r. ustawodawca dopuszcza korzystanie z dotychczasowych wzorów umundurowań.