Legislacja

Instruktor idzie na badania psychologiczne bez skierowania

12 października 2007

W życie wchodzi rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 11 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy. Obowiązują nowe wzory dokumentów związanych z przeprowadzaniem badań psychologicznych kierowców zawodowych. Zgodnie ze znowelizowanym rozporządzeniem w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. z 2007 r. nr 178, poz. 1264) przewoźnik drogowy wystawia swoim pracownikom skierowania na cykliczne badania psychologiczne. Kierowca musi się zgłosić na badanie w ciągu 30 dni od daty wystawienia skierowania. Jeżeli decyzja psychologa okaże się niekorzystna, to istnieje możliwość odwołania się w ciągu 14 dni. Przepisy dotyczące cyklicznych badań psychologicznych dotyczą w szczególności kierowców wykonujących przewóz drogowy, przedsiębiorców, którzy osobiście wykonują przewóz drogowy. Ponadto dotyczy to także osób wykonujących osobiście przewóz na rzecz przedsiębiorcy, przedsiębiorcy samodzielnie wykonującego przewóz na potrzeby własne lub kierowcę przez niego zatrudnionego. Wszyscy wymienieni podlegają badaniom psychologicznym co pięć lat; a jeżeli mają powyżej 60 lat, to obowiązkowe badanie mają co 30 miesięcy. Badania psychologiczne powinny być ponadto wykonane przed wydaniem świadectwa kwalifikacji zawodowej. - Pracodawcy mają wiele obowiązków nie tylko związanych z samym kierowaniem pracowników na badania psychologiczne. Musimy pilnować terminów szkoleń okresowych, o których powinni pamiętać kierowcy. Jednak to przewoźnik musi odpowiednio wcześniej skierować swojego pracownika na badania - mówi Tomasz Rejek, prezes Pomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych. Kandydaci na instruktorów lub egzaminatorów zgłaszają się na badania psychologiczne bez skierowania. Tak samo jest w przypadku osób ubiegających się o przywrócenie uprawnień do kierowania pojazdami.

Źródła Dziennik Ustaw z dnia 27 września 2007 r., Nr 178, poz. 1264 „Gazeta Prawna” – „Przedsiębiorcy odpowiadają za badania kierowców”