Legislacja

Instruktor z umową o dzieło, czy umową zlecenia?

4 lipca 2012

Sąd Najwyższy w swoim wyroku z 18 kwietnia 2012 r., sygn. akt II UK 187/11 orzekł: instruktor prawa jazdy może być zatrudniony na podstawie umowy-zlecenia, a nie umowy o dzieło. Rozpoznawano sprawę właściciela firmy, który zatrudniał instruktora na podstawie umowy o dzieło, od której zgodnie z prawem nie musiał płacić składek ubezpieczeniowych. Jednak ZUS uznał, że przychody instruktora powinny być oskładkowane, bo obowiązki, jakie wykonywał, mogły być realizowane jako zlecenie, a nie dzieło. Zawierane umowy dotyczyły pełnego cyklu szkolenia kandydatów na kierowców. Rozpatrujący odwołanie od decyzji ZUS sąd okręgowy uznał, że może tu mieć miejsce zatrudnienie na podstawie umowy o dzieło. Z kolei sąd apelacyjny podzielił opinię Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną przedsiębiorcy. Uznał, że osoba przygotowująca kursantów do zdania na prawo jazdy nie może wykonywać swoich zadań na podstawie dzieła, a więc umowy rezultatu. Instruktor nie może bowiem zobowiązać się do tego, że jego kursant zda egzamin na prawo jazdy.