Legislacja

Inteligentne reflektory przednie

Autor: Rzeczpospolita

18 października 2005

Komisja Europejska obradowała nad dopuszczeniem do eksploatacji tzw. inteligentnych reflektorów przednich AFS (Adaptive Front-lighting Systems). Dopasowują one automatycznie strumień światła do ruchu w mieście, na autostradach i na skąpo oświetlonych drogach wiejskich. Zapewniają optymalną widoczność. Dotychczas producenci otrzymywali zgodę na ich instalowanie po żmudnej procedurze administracyjnej. Nowy przepis muszą zatwierdzić rządy krajów Unii i Parlament Europejski.