Legislacja

Interpelacja w sprawie rejestru kandydatów na kierowców

21 lutego 2012

Poseł Waldy Dzikowski złożył adresowaną do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej interpelacje nr 2128 w sprawie rejestru kandydatów na kierowców.

 

Interpelacja (nr 2128)

do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej

w sprawie rejestru kandydatów na kierowców

Plan resortu transportu odnośnie do powstania rejestru kandydatów na kierowców wzbudził wątpliwości wśród starostw, które, zgodnie z założeniami, byłyby odpowiedzialne za weryfikację kart kandydatów ubiegających się o prawo jazdy. Powiaty podnoszą również, iż tego typu rozwiązania będą generowały dodatkowe koszty, a do tego wysuwa się argument dotyczący niekonstytucyjności takiego projektu.

Jak ministerstwo odnosi się do tych obaw? Na jakim etapie jest plan wprowadzenia tego typu systemu i kiedy przewiduje się wprowadzenie rejestru kandydatów na kierowców?

Poseł Waldy Dzikowski

Warszawa, dnia 6 lutego 2012 r.