Legislacja

Interpelacja w sprawie ustawy o kierujących pojazdami

13 stycznia 2015

Posłanka Monika Wielichowska zgłosiła interpelację oznaczoną nr 30060, zaadresowaną do ministra infrastruktury i rozwoju, a dotyczącą ustawy o kierujących pojazdami. Po spotkaniu z członkami Stowarzyszenia Instruktorów Nauki Jazdy Ziemi Kłodzkiej posłanka stawia pytania dotyczące rażąco niskich cen szkoleń kandydatów na kierowców; odpowiedzialnych za szkolenie w zakresie pierwszej pomocy; opłaty za badania lekarskie; zasad korzystania ze wspólnych placów manewrowych; sankcje wobec młodych kierowców przekraczających dopuszczalną prędkość; szkolenia motocyklistów; eko-jazdy i inne. Ciekawi jesteśmy odpowiedzi ministra infrastruktury i rozwoju. A może do tego katalogu pytań dotyczących ustawy o kierujących pojazdami powinno być jeszcze coś dodane? Piszcie: tygodnik@prawodrogowe.pl

Interpelacja (nr 30060)

do ministra infrastruktury i rozwoju

w sprawie ustawy o kierujących pojazdami

Szanowna Pani Minister! W ostatnim czasie odbyłam spotkanie z członkami Stowarzyszenia Instruktorów Nauki Jazdy Ziemi Kłodzkiej, podczas którego poruszonych zostało wiele kwestii dotyczących ustawy o kierujących pojazdami. Pani Minister, osoby zrzeszone w stowarzyszeniu to praktycy pracujący na ustawie, zatem znający z autopsji szczegółowe zapisy, zatem warto wsłuchać się w głosy i próbować dokonywać zmian, które będą przynosić pozytywny skutek. Podczas spotkania nasunęło się wiele pytań i wątpliwości, które zawieram w niniejszej interpelacji.

1.Na rynku usług w zakresie kursów prawa jazdy pojawiają się rażąco niskie ceny. Czy resort myśli o określeniu ceny minimalnej za kursy prawa jazdy uwzględniającej pełny ZUS, pełny urlop i koszty prowadzenia działalności gospodarczej?

2.Jeśli kursant nie musi uczestniczyć w zajęciach teoretycznych - wykładach, to kto odpowiada za przeszkolenie z pierwszej pomocy?

3.Dlaczego zmieniła się wysokość opłaty za badania lekarskie? Dotychczas taryfa wynosiła do 200 zł, obecnie wynosi 200 zł - to znacząco podwyższa opłaty związane z kursem prawa jazdy.

4.Dlaczego zostały zmienione terminy ważności zdanego egzaminu z teorii? Było tak, że egzamin z teorii przedawniał się po pół roku, obecnie ważny jest 10 lat.

5.Czy ustawa reguluje harmonogram korzystania kilku szkół z jednego placu?

6.Czy wejdą przepisy ograniczające prędkość dla młodych kierowców?

7.Czy resort rozważa skrupulatniejsze karanie młodych kierowców, którzy przekraczają prędkość, poprzez dodatkowe szkolenia lub zabieranie prawa jazdy?

8.Czy resort przewiduje surowsze karanie pseudokierowców bez prawa jazdy? Wydaje się, że kara w wysokości 500 zł mandatu jest zbyt małą karą za jazdę bez prawa jazdy.

9.Kursanci nie muszą uczęszczać na zajęcia teoretyczne, natomiast instruktorzy nadal muszą ponosić koszty wynajmu sali. Czy resort rozważa zmiany w tym zakresie?

10.Praktycy zwracają także uwagę na szkolenia dla motocyklistów. Szkolenie na dużych motocyklach jest niebezpieczne, ponieważ są ciężkie i mało zwrotne. Jaka jest szansa na zmiany w tym zakresie?

11.Szkolenie - wyższe kategorie prawo jazdy - za ciężarówki i autobusy, które szkolą, a nie pracują, podatki od środka transportu są tak samo wysokie. Koszt jest nieadekwatny do zarobku.

12.Eco driving - aby jazda była zaliczona, ważne są obroty. To w trakcie egzaminu bardzo niebezpieczne - kursant obserwuje licznik kosztem skupienia się na innych, ważniejszych czynnościach podczas jazdy. Każdy samochód jest inny, nie zawsze samochód jest w stanie rozpędzić się do 50 obrotów i zatrzymać w określonym przez egzaminatora miejscu. Czy resort rozważy ten problem z uwagi na inne zakresy obrotów w samochodach, ukształtowanie terenu (teren górski)?

13.Czy resort będzie rozważał zmianę rygoru panującego na placu egzaminacyjnym? Jeśli kursant nie powie: jestem gotowy do jazdy - oblewa egzamin.

Z poważaniem

Poseł Monika Wielichowska

Warszawa, dnia 16 grudnia 2014 r.