Legislacja

Interpelacje adresowane do ministra transportu

1 grudnia 2011

Parlamentarzyści VII kadencji składają interpelacje, m.inn. kilka w sprawie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego:

- interpelacja nr 245 w sprawie poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach (zgłaszający: John Abraham Godson);

- interpelacja nr 242 w sprawie systemu oznakowania dróg (zgłaszający: John Abraham Godson);

- interpelacja nr 187 w sprawie systemu poboru opłat od przejazdów samochodów na wyznaczonych drogach krajowych i autostradach (zgłaszający: Wojciech Ziemniak);

- interpelacja nr 186 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest generalny dyrektor dróg krajowych i autostrad (zgłaszający: Wojciech Ziemniak).

Adresatem interpelacji jest minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej.