Legislacja

Inwestycje drogowe a środowisko

16 lipca 2008

Ministerstwo Infrastruktury poinformowało o harmonogramie konsultacji społecznych w sprawie opracowania Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012. Prace nad przygotowaniem Prognozy zostaną zakończone w październiku br.

Ustawa Prawo ochrony środowiska nakłada na organy administracji publicznej obowiązek przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla polityki i programów w tym między innymi w sektorze transportu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa ochrony środowiska projekt Prognozy ma być poddany konsultacjom społecznym, które będą miały charakter otwarty. Informujemy, iż formalne konsultacje społeczne odbędą się w dniach 6-27 sierpnia br. W ramach konsultacji prowadzonych w związku z Prognozą, zostanie przeprowadzony cykl spotkań przedstawicieli Ministerstwa, GDDKiA, Konsultanta oraz administracji samorządowej ze społecznościami lokalnymi – przeczytaliśmy na stronie Ministerstwa Infrastruktury.