Legislacja

Inwestycje w zakresie transportu multimodalnego

15 kwietnia 2009

W dniu 15 kwietnia 2009 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie transportu multimodalnego w ramach regionalnych programów operacyjnych. Transport multimodalny to przewóz towarów przez więcej niż jeden środek, czyli np. samochodowy i kolejowy lub morski, kolejowy i samochodowy. Rozporządzenie określa kryteria przyznawania pomocy na rozwój takiego transportu. Na wsparcie będą mogli liczyć przedsiębiorcy, którzy zarządzają infrastrukturą takiego transportu albo prowadzą działalność gospodarczą z nim związaną. Wsparcia nie dostaną natomiast firmy, na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem. Rozporządzenie określa również wymogi wniosku o dofinansowanie, którymi są m. in. wskazanie celu realizacji projektu, opisu projektu, opisu jego rezultatów, wartości projektu czy źródeł jego finansowania. Po dokonaniu oceny pomoc przyznawana jest w formie bezzwrotnego dofinansowania na podstawie umowy o dofinansowanie. Wsparcie będzie udzielane do 30 czerwca 2015 r.

Słowa kluczowe transport multimodalny