Legislacja

ITS będzie prowadził katalog marek i typów pojazdów dla CEPiK

26 listopada 2015

979bd40fcdf31853b0a024f87bc56acc9ff19241

(529-75)

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie ministra infrastruktury i rozwoju z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie podmiotu odpowiedzialnego za prowadzenie katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym gromadzenie danych w katalogu oraz ich weryfikację Na podstawie art. 80bh ust. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym zarządzono, iż podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym gromadzenie danych w katalogu oraz ich weryfikację, jest Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 4 stycznia 2016 r.