Legislacja

Jak budowa dróg publicznych wpływa na środowisko

Autor: "Rzeczpospolita"

8 czerwca 2005

Wchodzi w życie nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. Określono postępowanie, które niezbędne jest do przeprowadzenia przed realizacją budowy m.in. dróg. Przepisy Przepisy regulują warunki Komisji Europejskiej, uwzględniając unijną dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny oddziaływania inwestycji na środowisko.

Źródło: Dziennik Ustaw nr 92, poz. 769.