Legislacja

Jak odebrać kartę do parkowania wydaną niepełnosprawnemu

25 sierpnia 2012

 

c14f138a02e85683626b514b383bdeb98cadd76f

(Fot.: PD@N 437-28jm)

 

W Radomiu policzyli, że 310 właścicieli kart osób niepełnosprawnych uprawniających do bezpłatnego parkowania nie żyje, ale ich kartami nadal posługują się członkowie rodziny lub znajomi. Urzędnicy nie mają prawnych możliwości, by taki dokument rodzinie odebrać, ale zapytali mieszkańców miasta, jak problem rozwiązać. - Jeszcze przed wakacjami przeprowadziliśmy weryfikację kart parkingowych wydanych przez Urząd Miejski w Radomiu - informuje Dariusz Dębski, rzecznik prasowy MZDiK. - Niepełnosprawnym wydano w sumie 6245 kart parkingowych. W 310 przypadkach posiadacze kart nie żyli. Czy po śmierci niepełnosprawnego karta nie powinna być odbierana i niszczona? - pyta “Gazeta pl Radom” w wydziale zdrowia i polityki społecznej urzędu miejskiego, który dokument wydaje. - Nie otrzymujemy informacji o śmierci osoby, której wydano kartę - mówi Joanna Pałka-Czerwińska, wicedyrektorka wydziału zdrowia. - Po śmierci osoby niepełnosprawnej karta traci ważność i nie powinna być używana. Dodaje, że rodzina zmarłego powinna przyjść do urzędu i kartę unieważnić, ale urząd nie ma prawnych możliwości, by tego zażądać. Radomianie - pytani w tej sprawie - postulowali unieważnienie kart podrobionych lub należących do osób zmarłych, a nawet wymianę kart na nowe o innym formacie, kolorze i o nowoczesnych zabezpieczeniach przed fałszowaniem, na przykład hologramach. Postulowane są także wzmożone kontrole i karanie nieuprawnionego używania karty. Kodeks karny przewiduje w takich przypadkach kary od trzech miesięcy do nawet pięciu lat więzienia.