Legislacja

Jak przeznaczać wpływy z recyklingu pojazdów

18 maja 2007

Opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przeznaczania wpływów pochodzących z opłat w zakresie recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Słowa kluczowe recykling pojazdów
Źródło Dziennik Ustaw z 18 maja 2007 r. Nr 88, poz. 588