Legislacja

Jaka powinna być informacja o błędach egzaminacyjnych

15 czerwca 2016

e72ed8ea088813d44bfb080951ed6e4b95b69121

(541-110)

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, uzasadnił. I tak wiemy, że nerwowa atmosfera i uwagi egzaminatora nie upoważniają do unieważnienia egzaminu na prawo jazdy. Konkretna sprawa dotyczyła kandydatki na kierowcę, która próbowała zdać egzamin w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Kielcach. Początkowo niekorzystne dla siebie postanowienia egzaminator zaskarżył powołując się na rozporządzenie z 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami. Dziennik “Rzeczpospolita” informuje: nie precyzuje ono, w jakiej formie egzaminator ma informować o popełnionym błędzie. Nie można takim wypowiedziom bezpodstawnie zarzucać, że są to komentarze wykraczające poza ramy rozporządzenia. Nie było w nich niechęci do kandydatki, lecz informacja o popełnionych błędach.

Słowa kluczowe egzamin na prawo jazdy stres