Legislacja

Jakby niekompletna odpowiedź na pytania posła Lassoty

9 września 2014

3f023ea65b5e29d9a312102e74da3ff569942420

fd0698637e0b163535bda55490c136cb50b337ad

4854f6d25572dfcb2a31ea7e2d82efbbc18be931

(503-1-3)

Jeszcze 24 lipca br., czyli w dniu ogłoszenia w dzienniku ustaw noweli ustawy o kierujących pojazdami, Józef Lassota - jako pierwszy złożył interpelację w związku z konkretnymi zapisami tego aktu. Bardzo krytycznie przyjętymi przez środowisko szkoleniowców. Poseł zadał sześć pytań, poniżej powtarzamy je w dosłownym zapisie:

1.Kto może udzielać lekcji jazdy na motocyklu o pojemności 125 cm3, osobie posiadającej prawo jazdy kategorii B nieumiejącej jeździć na takim pojeździe? Czy ma to być instruktor nauki jazdy czy techniki jazdy?

2.Jakiej kategorii uprawnienia ma posiadać instruktor: A czy B?

3.Jak prowadzić sprawy biurowe względem takich osób, aby nie było podstaw do odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela, jeśli na szkoleniu dojdzie do wypadku?

4.Czy podmiot zatrudniający instruktora ma być ośrodkiem szkolenia kierowców, czy ośrodkiem doskonalenia techniki jazdy?

5.Jak oznaczyć pojazd i kursanta podczas szkolenia w ruchu drogowym z “elką” czy bez niej?

6.Czy udzielanie lekcji jazdy na motocyklu klasy 125 cm3, osobie nieumiejącej jeździć, legitymującej się prawem jazdy kategorii B, jest nauką jazdy czy doskonaleniem techniki jazdy?

Resort odpowiedzi udzielił jeszcze w sierpniu, niestety do dnia dzisiejszego nie znajdziemy jej na łamach stron internetowych naszego parlamentu. My dzięki życzliwości posła Lassoty i jego zainteresowaniu problematyką poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - za którą po raz kolejny dziękujemy - tekst otrzymaliśmy i publikujemy powyżej. Niestety odpowiedź wydaje się - delikatnie mówiąc - nieścisła. Dlaczego? Np. ani system PWPW, który wymaga profilu kandydata na kierowcę, ani książka ewidencji osób szkolonych, nie jest dostosowana do nowych wpisów. Natomiast ośrodki szkolenia jeżdżą z ,,elką", ODTJ bez niej, jedni muszą ewidencjonować takie szkolenie inni nie. Powstaje też pytanie od kiedy ODTJ ma prawo szkolić w ruchu miejskim? instruktor kat. B posiadający min kat. .A1?