Legislacja

Jaki jest powód zaistniałej luki legislacyjnej? (interpelacja poselska)

21 listopada 2011

W pracującym od kilku tygodni nowym parlamencie pierwsze interpelacja - jedną jest interpelacja nr 76 w sprawie problemów dotyczących uzyskania prawa jazdy na motocykl. Adresatem jest minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej.

 

Interpelacja nr 76

do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie problemów

dotyczących uzyskania prawa jazdy na motocykl

Szanowny Panie Ministrze, prasa informuje, że od 11 lutego 2012 r. każda osoba, która będzie chciała zdawać egzamin z prawa jazdy na kategorię A (motocykl), spotka się z odmową przyjęcia wniosku o przeprowadzenie egzaminu. Po tej dacie zdobycie uprawnień do prowadzenia motoru będzie niemożliwe. Tak będzie niemal przez rok.

Jest to związane z tym, ze 11 lutego 2012 r. wchodzi w życie część przepisów ustawy o kierujących pojazdami. Wykreśla ona z kodeksu drogowego rozdział poświęcony kierującym. Normuje on sprawy kategorii prawa jazdy i wymaganego dla nich wieku. Poświęcone tym kwestiom regulacje nowej ustawy o kierujących pojazdami wejdą w życie dopiero 19 stycznia 2013 r. Tak więc przez blisko rok w przepisach będzie luka.

W związku z powyższym pytam Pana Ministra:

1. Jaki jest powód zaistniałej luki legislacyjnej?

2. Czy i kiedy pojawi się nowelizacja tej ustawy?

Poseł Anna Elżbieta Sobecka

Toruń, dnia 9 listopada 2011 r.